vajinismus tedavisi ankara nedir

Vajinismus dolayısıyla ertelenmesi ve kaçınılması gereken ancak problem haline dönüşen cinsellik, ilişkileri okunuşu derinden etkiler.Bu sebeple tedavisi geciktirilmemelidir. Ülkemizdeki genişlik önemli cinsel rahatsızlıkların başında gelen vajinismus, Türkiye’de 10 kadından 1’inde görülüyor. Cinselliğin yalnız tabu olması, cinsî eğitim verilmemesi, kulaktan dolma yanlış bilgiler, fiziki sorunlar gibi fazla sayıda sebep yüzünden ortaya çıkan vajinismus rahatsızlığı, çiftlerin evliliklerini de tehlikeye sokabiliyor.

Vajinismus; kadının, eşi evet da cinsel partneriyle ilişkide bulunmak istemesine rağmen, elinde olmayan sebepler yüzünden ağrı ve zaviye endişesiyle ‘aşk kasları’ adı verilen pelvik temel kaslarını kasarak ilişkiye müşkül olması ile oluşan, ruhsal kökenli aynı seksüel izlev bozukluğudur. Kadın seksüel bağ sırasında zaviye endişesi yüzünden kendisini koruma görevlisi çabasıyla pelvik yaradılıştan kaslarını orada bir duvar varmışçasına kasarak ilişkiye mahzur olur. Vajinismus rahatsızlığının müteaddit natürel sebebi olduğuna, ama altta yatan psikolojik sebeplerden en kötüsünün taciz evet da tecavüze maruz kalma olduğuna belirti ediyor.

KAS KASILMALARI SIRTA VURUYOR

Ülkemizde vajinismus görülme oranı 10 da 1’dir. eşeysel münasebet sırasında refleks şekilde gerçekleşen adale kasılmaları, vajina haricinde kalça, bel, karın, sırt ve hatta basamak parmaklarına kadar yaygın bir şekilde görülebilir. tümsek bu kasılmaların sebebi vücudun kendisini koruma içgüdüsüne bağlıdır. Bilinçdışında geçmişten gelen cinsî bağlantı ile ilgili yerleşmiş bazı negatif düşünceler yüzünden kadın, bağlantı sırasında eşine icazet veremeyebilir.

EVLİLİĞİ BİTİREBİLİYOR

Sevginin, aşkın müşterek ifadesi olan cinsel yaşamın bu şekilde sekteye uğraması, erkekte reddedilme duygusuyla öfkeye kızgınlığa okunuşu eşinden uzaklaşmaya usul açabilirken, kadında utanç okunuşu suçluluk duygusuna sebep olabilir. Sonuçta da çiftin ilişkisi günden güne bozulabilir. Ancak çok özel birleşik konu olan bu meseleyi çiftler utanç, suçluluk, yenilgi, öfke, yorgunluk duygularıyla kimseyle paylaşamamakta, ailelerin ve çevrelerin evlat konusunda print yapmaları nedeniyle bir kez jinekoloğa başvurmaktadırlar.

Ülkemizde eşeysel tedavi ile uğraşan jinekolog sayısı az olduğu kendince müteaddit müracaat hüsranla sonuçlanmakta, çiftlerin başarıya olan inancı çağ geçtikçe azalmakta ve çözümlenebilir müşterek mesele olan vajinismus, içinden çıkılamayacak derecede büyümekte ve evliliklerin bitmesiyle sonuçlanabilmektedir.

MASUMİYETİ yitirme KORKUSU patetik OLUYOR

Vajinismusun sebepleri, ruhsal ve nadiren okunuşu fiziki sarhoş olmak üzere ikiye ayrılabilir. seyrek fiziksel sebepler arasında vajinal okunuşu vulvar enfeksiyonlar, mebiz kistleri, pelvik inflamatuar hastalıklar, endometriosis, sistit gibi hastalıklar sayılabilir.

Vajinismusun genişlik yerinde görülen sebepleri ise ruhsal sebeplerdir. erdenlik zarının kutsi olması okunuşu çocukluk çağından itibaren bekâret zarını korumaya yönelik verilen burayı kontrol et eğitimler, söylemler, davranışlar, birtakım kadınlarda masumiyeti kaybetmek istememe hasebiyle vajinismus gelişmesine sebep olur.

Cinselliğin tek tabu olması, cinsel eğitim verilmemesi, kulaktan dolma hata cinsî bilgiler okunuşu vajinismus gelişmesinde çok stratejik nedenlerdir. Ülkemizde toy kızların çoğu kızlık zarının patlayacağı, fazla aşkın zaviye çekeceği, fazla gereğinden nezif olacağı, cinselliğin sadece erkekler yoluna olduğu, seksüel haz duymanın ayıp, yasak, günah olduğu gibi hata bilgilere sahiptir. Bu hata bilgilere ilk geceyi başarı ile atlatıp kendini ispatlama isteği de eşlik etmektedir.

EN zaviye SEBEPLERİ TACİZ okunuşu TECAVÜZ

Eşini sevmeme, cebren evlendirilme, münasebet ve evlilik problemleri, eşe ön duyulan öfke, gebelik korkusu, kontrolü kaybetme korkusu gibi nedenler de vajinismus nedenleri arasında sayılabilecek nedenlerdir.

Vajinismusun altta yatan sebeplerinden işaret acıları ise taciz ya da tecavüze maruz kalmadır. Bilinçdışına itilen bu travma, ötede vajinismus başta sarhoş olmak üzere bir hayli psikolojik sorunlara oluşturan olur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “vajinismus tedavisi ankara nedir”

Leave a Reply

Gravatar